уЕБИНАРИ

Училище в облака с Google workspace for education

ПРедстоящи

Очаквайте скоро!

Минали

Уебинарът показа как “облака” може да трансформира учебния процес както в клас, така и дистанционно. Ще даде стъпки за надграждане на използването на облачните платформи с иновативния модел на преподаване “Едно към едно (1:1)”, при който всеки ученик и всеки учител разполагат с персонално устройство.

Опит сподели екипът на

Езикова гимназия “Иван Вазов”, град Пловдив

Управление на училище в облака с G Suite за образованието на Google

Уебинарът подпомага училищните екипи, които вече работят с облачна платформа в оптимизирането на административните процеси и дейности с помощта на облачните платформи.

Опит сподели екипът на

СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", град Русе

Облачна платформа G Suite за образованието на Google - как да започнем?

Уебинара даде повече яснота върху основните функции на облачната платформа G Suite за образование на Google. Стъпките, през които преминава едно училище, за да започне работа във виртуалната среда и условията, които правят възможно използването на облачна услуга.

Опит споделиха:

Екипът на 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов”, град София


Google класна стая с Кан Академия: добрите практики на едно място

Основни акценти бяха:

 • Google класна стая - нови функционалности;

 • Интеграция на класове и учебно съдържание с Khan Academy

 • Как учителите спестяват време и повишават своята ефективност.

Участници в уебинара:

Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение Иван Господинов, председател на сдружение Образование без раници Специален гост: Ива Асенова, заместник-директор в 51 СУ Елисавета Багряна

Уебинар за проектно базирано обучение

Разгледахме различни възможности за проектно базирано обучение:

 • добри практики от България и света;

 • планиране;

 • ресурси;

 • формуляри и процедури за отчет;

 • публичност.

Участници в уебинара:

Елена Вързилова, GEG ПловдивНадежда Коцева, координатор на обучения в Център за творческо обучениеЧавдар Здравчев, Google сертифициран учител и директор на СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай Пани Вълева, Google сертифициран трейнър, коориднатор на проекта “Виртуална и добавена реалност в класната стая” Александър Ангелов, член на комисията за иновативни училища, Google сертифициран иноватор и управител на Център за творческо обучение


Уебинар за учители

Ще се наблегне на конкретни насоки за използване на ключови приложения от G Suite като: Google Classroom, Hangouts Meet, Jamboard и др.

Ще се обърне внимание още на:

 • Подготовка на учители за използване на дигитални технологии за онлайн и дистанционно обучение;

 • Планиране на учебни занятия онлайн;

 • Споделяне на опит от реални учебни занятия;

 • Отговор на технически въпроси и решения на възникнали казуси.

Уебинар за директори

За училища и общности, които нямат опит при внедряването или не използват активно Google G suite. Ще споделим опит при внедряване на платформата, какви инструменти и стратегии бихте могли да използвате.

Основни акценти:

 • Подготовка на средата и учителите за използване на дигитални технологии за онлайн и дистанционно обучение;

 • Споделяне на опит от реални учебни занятия;

 • Отговор на технически въпроси.

Участници в уебинара: Стефан Стоянов, заместник кмет община Пловдив, Александър Ангелов, Център за творческо обучение и Мария Атанасова, заместник-директор ЕГ "Иван Вазов", гр. Пловдив

Очаквайте още теми!