РЕСУРСИ

Училище в облака: Видео насоки за Google Workspace for Education

В YouTube канала "Училище в облака" ще намерите видео насоки за използване на приложенията на Google Workspace за образованието. Всички уроци, са създадени от Google сертифицирани обучители, Google трейнери и са от учители за учители.

Каналът постепенно се обновява с ново съдържание.

ПОМОЩНИ РЕСУРСИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Шаблон за провеждане на онлайн урок.

Разписани насоки за отделните приложения.

Hangout Meet и Video Chat - какви органичения имат.

ИНТЕГРАЦИЯ НА Google Workspace for Education С ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ И БЕЗПЛАТНО ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРАЖЕНИЕ

Най-голямата безплатна платформа за образование в света

Българската версия вече включва хиляди видео уроци и десетки хиляди упражнения и тестове по математика, физика, химия, биология, компютърни науки и програмиране, астрономия, здраве и медицина, философия, музика, световна история, подготовка за изпита SAT®. В процес е и преводът на още предмети като икономика, предприемачество, финансови пазари и др., които в момента са достъпни на английската, оригинална версия и на някои други езикови версии.

Кан Академия на български език е достъпна на този линк. Насоки как Кан Академия да се използва за дистанционно обучение можете да намерите тук. Онлайн можете да чуете и видите отзиви на учители и ученици в България за Кан Академия.

Основна функционалност на Кан е възможността за учителите да създават виртуални класове, да задават самостоятелна работа към ученици и детайлно да проследяват напредъка на всеки ученик и на целия клас. Учащите получават допълнителна мотивация не само с възможността да следят до какъв процент са постигнали дадено умение, но и чрез елементи на игрофикация.

Кан Академия предлага и приложение за мобилен телефон (отново напълно безплатно), отзиви за него ще чуете тук.

КАН АКАДЕМИЯ + GOOGLE CLASSROOM

Когато един учител има дигитален клас в Google класна стая, при създаване на виртуален клас в Кан Академия той може да избере опцията да добави директно съществуващия клас от Google класната стая. Възможен е и обратния процес. Това свързване му позволява бързо и лесно да задава самостоятелна работа на учениците си, използвайки съдържанието в Кан Академия и специален бутон към Classroom, като има на разположение и целия богат инструментариум на Кан Академия за проследяване на напредъка на всеки ученик. Учениците, които вече имат профили в Google, влизат директно със същите и в Кан Академия.

Заявете безплатна активация на GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS за вашето училище сега!

И още ресурси:

Видео насоки за използване на Google Workspace ще намерите в каналa в YouTube: Училище в облака.

Присъединете се в групата на Google Workspace администраторите в България и задайте въпросите си свободно.

Присъединете се в групата за взаимопомощ и подкрепа за въвеждане и използване на Google Workspace.